Sales Engineer  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. นําเสนอขายสินค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า

3. ให้คําแนะนำด้านเทคนิคและวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า  

4. ดูแลยอดขายและวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย    อายุประมาณ  21-32 ปี

2. วุฒิ ปวส / ปริญญาตรี

3. มีประสบการณ์ด้านการขาย (โดยเฉพาะเครื่องมือไฮดรอลิคหรือฟิตติ้งและวาล์ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, อดทน, มุ่งมั่น กระตือรือร้น 

5. สามารถขับรถได้

6. สามารถทำงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

กรุงเทพ/ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 

ตามตกลง

 

ค่าประสบการณ์ให้ตามความสามารถ  

ค่าคอมมิสชั่น /โบนัส  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการทํางานโดยตรง (ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่ายานพาหนะส่วนตัว)  

สวัสดิการ

-ประกันสังคมและกองทุน

-ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

-ยูนิฟอร์มบริษัท 

Technician Service  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ให้คําแนะนำด้านเทคนิคและวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า

2. ช่วยแนะนำ/สนับสนุนงานขายของพนักงานขายของบริษัทในเทคนิคต่างๆ

3. ออกนอกพื้นที่เพื่อดูแลงาน service ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย   

2. วุฒิ  ปวส / ปริญญาตรี

3. มีประสบการณ์ด้านงาน service (โดยเฉพาะเครื่องมือไฮดรอลิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. สามารถขับรถได้

5. สามารถทำงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

กรุงเทพ/ต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

ตามตกลง

 

ค่าประสบการณ์ให้ตามความสามารถ  

ค่าโบนัส

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการทํางานโดยตรง (ค่ายานพาหนะส่วนตัว)  

สวัสดิการ 

-ประกันสังคมและกองทุน

-ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

-ยูนิฟอร์มบริษัท 

ส่งใบสมัคร

sales@epzicons.com , sales.epz@gmail.com 

Tel : 02-1900-919 Fax : 021900733